Hình thức vận chuyển

Giao nhận hàng ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương như thế nào?
>>> Vận chuyển bằng đường xe máy hoặc xe bán tải - Bus
+ Đối với nội thànhTP. HCM:
Nếu...