Giấy nhám Nhật www.giaynhamnhat.com

liên hệ
Giấy nhám nhật bản, giấy...
Liên hệ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
liên hệ
Bùi nhùi tấm Kenmalon - soft...
Liên hệ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
liên hệ
Bùi nhùi tấm Kenmalon - Soft
Liên hệ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
liên hệ
Nhám mỏng micro finishing, mirco...
Liên hệ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
liên hệ
Giấy nhám nhật bản, giấy...
Liên hệ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
liên hệ
Nên chọn vật liệu mài...
Liên hệ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
liên hệ
Nên chọn giấy nhám nào...
Liên hệ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
Giấy nhám tờ nước 100...
6.800
vnđ
7.100 vnđ
Gía chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
1 tờ
Giấy nhám tờ nước Nhật...
5.100 vnđ
Đơn vị đóng gói
tờ
Bí quyết đánh bóng gương...
350.000
vnđ
400.000 vnđ
Gía chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
1 viên
liên hệ
Nỉ vòng, xơ mài vòng...
Liên hệ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
Giấy nhám tờ khô Nhật...
6.100 vnđ
Đơn vị đóng gói
1 tờ
Giấy nhám tờ khô 100...
6.800
vnđ
7.500 vnđ
Gía chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
1 tờ
Nhám xếp. Hình ảnh thực...
19.000
vnđ
21.000 vnđ
Chưa bao gồm
Đơn vị đóng gói
1 cái
liên hệ
Nhám gỗ. Giấy nhám nhật...
Liên hệ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
liên hệ
Nhám gỗ. Giấy nhám nhật...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói
liên hệ
Nhám dĩa lông dính, Hạt...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói
liên hệ
Đĩa mài nhám, cứng - Giấy...
Liên hệ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
Giấy nhám nhật bản, giấy nhám sankyo, giấy nhám fuji star, nhám Trizact, nhám vòng, nhám tờ, nhám tròn, nhám xếp, nhám cuộn. 100% sản xuất tại Nhật Bản
Bùi nhùi tấm Kenmalon - soft pad
Bùi nhùi tấm Kenmalon - Soft
Nhám mỏng micro finishing, mirco film, lapping film, cho ngành cơ khí chính xác
Giấy nhám nhật bản, giấy nhám sankyo, giấy nhám fuji star, nhám Trizact, nhám vòng, nhám tờ, nhám tròn, nhám xếp, nhám cuộn. 100% sản xuất tại Nhật Bản
Nên chọn vật liệu mài mòn nào : Đá mài hay giấy nhám nhật ?
Nên chọn giấy nhám nào cho ngành gỗ và giấy nhám nào cho ngành kim loại?
Giấy nhám tờ nước 100% Nhật Bản. Hình ảnh thực tế giấy nhám Kovax (Made in Japan)
Giấy nhám tờ nước Nhật Bản. Hình ảnh thực tế giấy nhàm fujistar (sankyo) Nhật
Bí quyết đánh bóng gương cho bề mặt inox
Nỉ vòng, xơ mài vòng mài kim loại, nỉ đánh bóng inox, vòng đánh bóng hairline inox, bùi nhùi vòng, kemaron, băng mài xơ mài, mài kim loại
Giấy nhám tờ khô Nhật Bản. Hình ảnh thực tế giấy nhàm fujistar (sankyo) Nhật
Giấy nhám tờ khô 100% Nhật Bản. Hình ảnh thực tế giấy nhàm Kovax Made in Japan
Nhám xếp. Hình ảnh thực tế 2014. Nhám xếp xanh 50% hạt Zircornia và 100% hạt Zircornia
Nhám gỗ. Giấy nhám nhật bản, giấy nhám sankyo, giấy nhám kovax, giấy nhám matador, giấy nhám fuji star, nhám Trizact, nhám vòng, nhám tờ, nhám tròn, nhám xếp, nhám cuộn. 100% sản xuất tại Nhật Bản
Nhám gỗ. Giấy nhám nhật bản, giấy nhám sankyo, giấy nhám kovax, giấy nhám matador, giấy nhám fuji star, nhám Trizact, nhám vòng, nhám tờ, nhám tròn, nhám xếp, nhám cuộn. 100% sản xuất tại Nhật Bản
Nhám dĩa lông dính, Hạt Silic Carbite
Đĩa mài nhám, cứng - Giấy nhám nhật bản, giấy nhám sankyo, giấy nhám fuji star, nhám Trizact, nhám vòng, nhám tờ, nhám tròn, nhám xếp, nhám cuộn. 100% sản xuất tại Nhật Bản