Giấy nhám vòng mài kim loại hạt Premium Zirconia 100mm x 316 mm (100 x 316) 151XP P60 Starcke. Code: 3.10.511.1001

Mã sản phẩm:
3.10.511.1001
Tên sản phẩm:
Giấy nhám vòng mài kim loại hạt Premium Zirconia 100mm x 316 mm (100 x 316) 151XP P60 Starcke. Code: 3.10.511.1001
Xuất xứ:
CHLB Đức
Thời gian giao hàng:
1-2 ngày
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giá:
29.000 VNĐ
31.000 VNĐ
Số lượng:

Chi tiết sản phẩm

 

Từ khóa

Từ khóa liên quan Giấy nhám vòng mài kim loại hạt Premium Zirconia 100mm x 316 mm (100 x 316) 151XP P60 Starcke. Code: 3.10.511.1001 :
liên hệ
CÁCH BẢO QUẢN KEO 502...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
CHỌN GIẤY NHÁM CHO NGÀNH...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VẪN...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
CUNG CẤP GIẤY NHÁM GIÁ...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
CUNG CẤP VẢI NHÁM VÒNG...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói