Nhám vòng chà nhám gỗ, tạo độ mịn bề mặt gỗ 65 x 410 mm

Mã sản phẩm:
Tên sản phẩm:
Nhám vòng chà nhám gỗ, tạo độ mịn bề mặt gỗ 65 x 410 mm
Xuất xứ:
Thời gian giao hàng:
Đơn vị đóng gói
Giá:
Liên hệ
Số lượng:

Chi tiết sản phẩm

   Width x length

               Grid size

   Suitable machines

 Material of abrasive medium

 

 

 

65 mm x 410 mm

P40

AEG HBS 65, AEG HBS-E 65, Black & Decker DN 83 (E), Black & Decker DN 85 (E), Holz-Her 2405, Holz-Her 2406, Holz-Her 2288, Holz-Her 2410, Metabo BA 0665, Metabo BA E 0666, Kress CBS 6800, Kress 600 HTEB

Aluminium oxide (corundum)

 

 

65 mm x 410 mm

P120

AEG HBS 65, AEG HBS-E 65, Black & Decker DN 83 (E), Black & Decker DN 85 (E), Holz-Her 2405, Holz-Her 2406, Holz-Her 2288, Holz-Her 2410, Metabo BA 0665, Metabo BA E 0666, Kress CBS 6800, Kress 600 HTEB

Aluminium oxide (corundum)

 

 

65 mm x 410 mm

P80

AEG HBS 65, AEG HBS-E 65, Black & Decker DN 83 (E), Black & Decker DN 85 (E), Holz-Her 2405, Holz-Her 2406, Holz-Her 2288, Holz-Her 2410, Metabo BA 0665, Metabo BA E 0666, Kress CBS 6800, Kress 600 HTEB

Aluminium oxide (corundum)

 

 

65 mm x 410 mm

P150

AEG HBS 65, AEG HBS-E 65, Black & Decker DN 83 (E), Black & Decker DN 85 (E), Holz-Her 2405, Holz-Her 2406, Holz-Her 2288, Holz-Her 2410, Metabo BA 0665, Metabo BA E 0666, Kress CBS 6800, Kress 600 HTEB

Aluminium oxide (corundum)

 

 

65 mm x 410 mm

P60

AEG HBS 65, AEG HBS-E 65, Black & Decker DN 83 (E), Black & Decker DN 85 (E), Holz-Her 2405, Holz-Her 2406, Holz-Her 2288, Holz-Her 2410, Metabo BA 0665, Metabo BA E 0666, Kress CBS 6800, Kress 600 HTEB

Aluminium oxide (corundum)

 

 

65 mm x 410 mm

P100

AEG HBS 65, AEG HBS-E 65, Black & Decker DN 83 (E), Black & Decker DN 85 (E), Holz-Her 2405, Holz-Her 2406, Holz-Her 2288, Holz-Her 2410, Metabo BA 0665, Metabo BA E 0666, Kress CBS 6800, Kress 600 HTEB

Aluminium oxide (corundum)

 

 

75 mm x 480 mm

P120

ELU MHB 157 (E)

Aluminium oxide (corundum)

 

 

75 mm x 480 mm

P100

ELU MHB 157 (E)

Aluminium oxide (corundum)

 

 

75 mm x 480 mm

P60

ELU MHB 157 (E)

Aluminium oxide (corundum)

 

 

75 mm x 480 mm

P150

ELU MHB 157 (E)

Aluminium oxide (corundum)

 

Từ khóa

Từ khóa liên quan Nhám vòng chà nhám gỗ, tạo độ mịn bề mặt gỗ 65 x 410 mm : Nhám vòng chà nhám gỗ, tạo độ mịn bề mặt gỗ
liên hệ
Các Phụ Kiện Cho Ngành...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
POLISHING PAD, BLUE ( Đĩa xốp...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
POLISHING PAD ( Đĩa xốp bọt...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
POLISHING PAD, ORANG ( Đĩa xốp...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
POLISHING PAD WAVE ( Đĩa xốp...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
Bình sáp đánh bóng ô...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói