POLISHING PAD, ORANG ( Đĩa xốp bọt biển đánh bóng sơn, màu cam)

Mã sản phẩm:
Tên sản phẩm:
POLISHING PAD, ORANG ( Đĩa xốp bọt biển đánh bóng sơn, màu cam)
Xuất xứ:
Thời gian giao hàng:
Đơn vị đóng gói
Giá:
Liên hệ
Số lượng:

Chi tiết sản phẩm

 

Polishing sponge for easily polishing away fine grinding marks.

85 mm

Smooth and delicate foam

Orange

 

135 mm

Smooth and delicate foam

Orange

 

170 mm

Smooth and delicate foam

Orange

 

 

Soft, fine foam material

Very well-suited to polishing away grinding and scratch marks (detailing used vehicles).

Sharp-edged, conical tip

Allows machine processing of edges and hard-to-reach areas.

User-friendly

Pad easily removed from Velcro plate because of edge bevel at the edge of the Velcro.

 

 

 

Từ khóa

Từ khóa liên quan POLISHING PAD, ORANG ( Đĩa xốp bọt biển đánh bóng sơn, màu cam) : POLISHING PAD, ORANG ( Đĩa xốp bọt biển đánh bóng sơn, màu cam)
liên hệ
Các Phụ Kiện Cho Ngành...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
Nhám vòng chà nhám gỗ...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
POLISHING PAD, BLUE ( Đĩa xốp...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
POLISHING PAD ( Đĩa xốp bọt...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
POLISHING PAD WAVE ( Đĩa xốp...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
Bình sáp đánh bóng ô...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói