POLISHING PAD WAVE ( Đĩa xốp bọt biển đánh bóng sơn, màu đen)

Mã sản phẩm:
Tên sản phẩm:
POLISHING PAD WAVE ( Đĩa xốp bọt biển đánh bóng sơn, màu đen)
Xuất xứ:
Thời gian giao hàng:
Đơn vị đóng gói
Giá:
Liên hệ
Số lượng:

Chi tiết sản phẩm

Extremely fine and soft polishing pad with Velcro fastener for removal of micro-scratches and holograms

Properties:

  • Material: Foam material
  • Colour: Black
  • Diameter: 130 mm

Wave structure.

  • No splattering of the polish at high speeds.
  • Minimal heat generation combined with long service life.

Từ khóa

Từ khóa liên quan POLISHING PAD WAVE ( Đĩa xốp bọt biển đánh bóng sơn, màu đen) : POLISHING PAD WAVE ( Đĩa xốp bọt biển đánh bóng sơn, màu đen)
liên hệ
Các Phụ Kiện Cho Ngành...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
Nhám vòng chà nhám gỗ...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
POLISHING PAD, BLUE ( Đĩa xốp...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
POLISHING PAD ( Đĩa xốp bọt...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
POLISHING PAD, ORANG ( Đĩa xốp...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
Bình sáp đánh bóng ô...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói