Quy trình đánh bóng gương Super Mirror inox. PQ Company | Germany Products

Mã sản phẩm:
Tên sản phẩm:
Quy trình đánh bóng gương Super Mirror inox. PQ Company | Germany Products
Xuất xứ:
Thời gian giao hàng:
Đơn vị đóng gói
Giá:
Liên hệ
Số lượng:

Chi tiết sản phẩm

Quy trình đánh bóng gương Super Mirror inox

 

 

* Đánh bóng gương | từ bề mặt inox 2B bình thường . < 8 Bước đánh bóng >

Bước 1: Dùng Vòng đánh bóng P120 < Chỉ mài ở chỗ có vết xước >

Bước 2: Dùng Vòng đánh bóng P240 < Mài lại chỗ đã mài >

Bước 3: Dùng vòng đánh bóng P320 < Mài lại chỗ đã mài >

Bước 4: Dùng vòng đánh bóng A45 

Bước 5: Dùng vòng đánh bóng gương A30

Bước 6: Dùng vòng đánh bóng gương A16 hoặc A6

Bước 7: Dùng  bánh vải thô và sáp đánh bóng thô

Bước 8: Dùng  bánh vải tinh và sáp đánh bóng tinh

 

 

* Đánh bóng gương inox | từ bề mặt inox  thô No1 .      

 

Bước 1: Dùng vòng đánh bóng thô P36 để mài phá bề mặt

Bước 2: Dùng Vòng đánh bóng P60, mài thô

Bước 3: Dùng Vòng đánh bóng P120

Bước 4: Dùng Vòng đánh bóng P240

Bước 5: Dùng vòng đánh bóng P320

Bước 6: Dùng vòng đánh bóng A45 

Bước 7: Dùng vòng đánh bóng gương A30

Bước 8: Dùng vòng đánh bóng gương A16 hoặc A6

Bước 9: Dùng  bánh vải thô và sáp đánh bóng thô

Bước 10: Dùng  bánh vải tinh và sáp đánh bóng tinh

 

 

Một số hình ảnh thực tế

 

Từ khóa

Từ khóa liên quan Quy trình đánh bóng gương Super Mirror inox. PQ Company | Germany Products :
liên hệ
Nên lựa chọn sản phẩm...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
Video hướng đẫn đánh bóng...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
Quy trình đánh bóng mờ...
Liên hệ
Liên hệ để được tư vấn
Đợn vị đóng gói
1 bộ
liên hệ
Hỏi đáp về quy trình...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
Download tài liệu kỹ thuật...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
Video hướng dẫn đánh bóng...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói