SỰ KHÁC BIỆT GIỮA GIẤY NHÁM "OPEN-COAT" VÀ "CLOSED-COAT" LÀ GÌ?

Mã sản phẩm:
Tên sản phẩm:
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA GIẤY NHÁM "OPEN-COAT" VÀ "CLOSED-COAT" LÀ GÌ?
Xuất xứ:
Thời gian giao hàng:
Đơn vị đóng gói
Giá:
Liên hệ
Số lượng:

Chi tiết sản phẩm

 SỰ KHÁC BIỆT GIỮA GIẤY NHÁM "OPEN-COAT" VÀ "CLOSED-COAT" LÀ GÌ?

Giấy nhám Open-coat có những khoảng trống và không gian mở giữa bột kiều mạch giúp ngăn ngừa tắc nghẽn bằng cách đưa ra các mùn cưa một nơi để đi. Open-coat thường được sử dụng cho chế biến gỗ. Các không gian trong giấy nhám có thể bao gồm 40-60% bề mặt của giấy nhám. Closed-coat là tốt hơn cho chà nhám kim loại và gỗ.

   

   

 

 

Từ khóa

Từ khóa liên quan SỰ KHÁC BIỆT GIỮA GIẤY NHÁM "OPEN-COAT" VÀ "CLOSED-COAT" LÀ GÌ? :
liên hệ
CÁCH BẢO QUẢN KEO 502...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
CHỌN GIẤY NHÁM CHO NGÀNH...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VẪN...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
CUNG CẤP GIẤY NHÁM GIÁ...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói
liên hệ
CUNG CẤP VẢI NHÁM VÒNG...
Liên hệ
Đợn vị đóng gói